No Taboo

Tijden veranderen snel, wellicht op dit moment nog wel sneller. Corona, oorlog, crisis.
Wat ook veranderd is, is het ‘ouderwetse’ idee man/vrouw. Gender speelt tegenwoordig een grote rol in de maatschappij, groter dan ooit en actueler dan ooit.
En dat is interessant, zeker ook in de kunstzinnige representatie ervan.
Wanneer gender dan wordt gekoppeld aan spiritualiteit en seksualiteit wordt het enkel nog interessanter en actueler. Bijzonder is verder ook dat wanneer je kunstenaars uit verschillende landen, werelddelen kunstzinnig loslaat op deze thema’s, je verschillende interpretaties, verschillende beeldtalen krijgt, maar dat ook bijzondere parallellen naar voren kunnen komen. De historie en het heden van een land, een volk, een mens speelt ook een grote rol hierbij.

No Taboo gaat over deze thematiek, raakt het aan, verbeeldt het, communiceert.

Kunstenaars uit het internationale Bookmark Artists Collective verlaten voor vijf weken hun digitale werkplek en gebruiken de SodaFabriek in Schiedam om een baanbrekende expositie te organiseren in samenwerking met het SodaCollectief en gebruikmakend van de vele fraaie ruimtes van de SodaFabriek, die ook actief deel uitmaken van No Taboo door een verrassende en inspirerende manier van exposeren.

 Verschillende kunstdisciplines worden in relatie gebracht met de ruimtes die vaak een rafelrandje hebben; rauw, industrieel. Hierdoor zal het soms schuren, prikkelen, uitdagen om anders te kijken, te beschouwen.

Kunst in brede zin wordt getoond, interactie met het publiek en tussen kunstenaars zelf wordt gezocht. Lezingen en interactieve workshops zullen worden gegeven, vooral door de deelnemende kunstenaars zelf. Deelnemende kunstenaars reageren ook kunstzinnig op elkaars interpretatie van de thematiek. Participatie wordt verder nog actief gevraagd en gezocht door bezoekers uit te dagen na bezoek aan de tentoonstelling een eigen werk te creëren en dit werk in te leveren zodat het tentoongesteld kan worden. Dit kan leiden tot een interessante ‘kijk van buitenaf’ op de tentoonstelling en is ook zeker vernieuwend te noemen.

Vijf weken lang transformeert de SodaFabriek tot een kunstzinnige ruimte waar de bezoekers verrast, ontroert en tot nadenken gestemd zullen worden. Een kunsttentoonstelling met actuele relevantie en importantie; vernieuwend voor de regio Rijnmond en ver daarbuiten.