Stichting SodaCollectief in oprichting

Stichting SodaCollectief in oprichting

Een actieve gebruiker en een paar fotografieliefhebbers hebben een klik gevonden om de kar van het Collectief van gebruikers te gaan trekken.

Er is veel vraag naar allerlei vormen van fotografie en daarnaast zijn er verschillende evenementen die vragen om geschikte ruimte.

Een goede afstemming en wisselwerking met de Collectief-leden van de Sodaclub is essentieel voor het doorgroeien van het leven in het gebouw.

De doelstelling dat de Coöperatie een gezonde ondergrond levert, waarop het Collectief kan groeien begint langzaam-aan  werkelijkheid te worden.

We zijn nu bezig de doelstellingen van de op te richten Stichting goed te formuleren.